040 209 50 50 Contact
the key news

Cijfers startende ondernemingen: vooral meer webwinkels

In elf jaar tijd was er niet zoveel aanwas in het aantal nieuwe bedrijven als in 2018.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot veel nieuwe vulling van de winkelstraten lijkt het vooralsnog niet te zorgen. Er komen qua retail vooral webwinkels bij.

Er werden in 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. Daar staat tegenover dat er vorig jaar ook bijna 107 duizend bedrijven werden opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007.

Studiebegeleiding en webwinkels

Per saldo kwamen er 6.980 bedrijven bij die onderwijs aanbieden, de grootste toename bij de starters. Het gaat dan met name om eenmansbedrijfjes op het gebied van studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleiding. Per saldo nam het aantal managementadviesbureaus toe met 6.415. In deze sector was zowel het aantal starters als het aantal stoppers het grootst. In retailland haalde alleen webwinkels de top 5 van sectoren met de meeste aanwas. Tegenover 9.775 starters in 2018 stonden 6.335 webwinkels die hun handel staakten.

Vooral eenmanszaken

De eenmanszaak is steeds vaker het eerste businessmodel voor starters. Maar liefst 94 procent van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betreft eenmansbedrijven, tegen 82 procent in 2007. Bij de opheffingen is dat 90 procent (72 procent in 2007).